Att överbrygga avgrunden

Position

Business Dynamics överbryggar den avgrund som finns mellan strategikonsulter, som McKinsey etc, och traditionella genomförandekonsulter, som Accenture, där vi tillhandahåller tjänster för att tolka strategier så att de är möjliga att förverkliga. Vi skapar lättförståeliga portföljer med initiativ och tillför robusta färdigheter inom affärsarkitektur, portfölj-, program- och projekt- ledning.

Vi gör detta för att säkerställa våra kunders strategiska transformation.