Managementtjänster

BD innovation

Representation i styrkommittéer

En av de mest krävande uppdragen en erfaren chef har är att vara en del av eller leda styrkommittéer och styrgrupper. Att vara en del av en sådan sammanslutning är på många sätt samma jobb som att arbeta i en företagsstyrelse. Förberedelser för mötena så väl som själva mötena slukar tid.

När tiden inte räcker till kan vi tillhandahålla erfarna ledare som representerar den aktuella chefen i styrkommittén . I stället för att använda mycket tid till förberedelser och möten, genomförs ett kort förberedande möte mellan chefen och konsulten samt ett kort uppföljningsmöte efter styrmötet. Under dessa korta möten går konsulten och chefen igenom inriktning samt en kondenserad sammanfattning med de viktiga punkterna. Detta innebär att chefen i fråga får tid över till annat och samtidigt behåller god kontroll på initiativet.

Normalt sett kan våra konsulter ta flera sådan uppdrag i en portfölj eller ett program.

Affärsarkitektur

Affärsarkitektur är ett sätt att säkerställa att organisationen har en gemensam bild av organisationen och används för att ensa strategiska mål och taktiska behov. Har ni de interna förmågorna för att framgångsrikt genomföra initiativet? Det är genom affärsarkitektur, affärsmodeller och operativa modeller som man kan säkerställa en samsyn på strategi och genomförande.

Interim Portfölj- & Program- ledning

Efter en review, eller av andra orsaker, kan det  finnas behov av att en programledare eller portföljledare behöver ersättas eller vidareutbildas. Det är inte vanligt med det förekommer. I de fallen, kan vi hjälpa våra kunder med en temporär ledare under tiden som en permanent efterträdare rekryteras. Vi kan också vara behjälpliga vid rekryteringen av permanenta ersättare.

Innan våra program- eller portfölj- ledare kommer i fråga för uppdrag som dessa har de framgångsrikt genomfört flera program eller lett flera portföljer vilket gör att de snabbt kan vara operativa.

Portföljledning

Business Dynamics kan erbjuda portföljledningskompetens så väl som portföljledare på alla nivåer. Våra portföljledare har med sig kunskap och processer till ert företag och har gedigen erfarenhet så att de snabbt kan fungera optimalt inom portföljledningsområdet.

Vi kan agera som portföljledare, som stödjande personal inom området samt som rådgivare.

Programledning

En av kärnkompetenserna inom Business Dynamics är programledning. Eftersom program är den leveransform som är inriktad på strategiska förändringar kan vi stödja våra kunder med dag till dag aspekter för att leda sådana förändringar.

Våra programledare har minst 15 års erfarenhet av att leda program parat med erfarenheter från att leda projekt och linjeverksamhet.

Avancerad projektledning

I större organisationer kan tekniska förändringar bli väldigt stora. När man genomför dessa komplexa projekt, ofta med en blandning av traditionella projektmetoder och agila utvecklingsmetoder, kan komplexiteten i att koordinera leveranserna till en sammanhållen helhet bli väldigt utmanande.

Våra seniora projektledare har bevisat sin förmåga i de allra mest utmanade typerna av projekt och är vana vid att leda komplexa projekt i komplexa organisationer.

Affärsmodellering

Att arbeta med affärsmodeller är ett effektivt sätt att transformera en organisation. När man arbetar med disruptiv innovation är modellering av affären ett bra sätt att säkerställa att affärsmodellen faktiskt kommer att fungera. Hur måste affärsmodellen se ut för att företaget skall kunna leverera sina värdeerbjudanden till sina kunder. Vi har kunskapen och färdigheterna för att hjälpa ert företag i att utveckla och optimera er affärsmodell.