Värderingar

BD architecture1

Värderingar – Vi är ett värderingsdrivet företag. Vi bygger det företag vi själva vill arbeta i. Alla i vårt företag måste bidra till att bygga den kultur och de värden som skall finnas i vårt företag. Vi förväntar oss inget mindre.

Kompetens – Vårt företag lever och andas kunskap, kompetens och färdigheter. För att kunna erbjuda bästa värde för våra kunder är vi helt beroende av att de individer som arbetar i vårt företag ständigt utvecklas. Om de inte gör det kommer vårt företag heller inte att utvecklas. Vi förväntar oss att alla som arbetar i vårt företag investerar tid och kraft i att utveckla sin kompetens och tycker det är roligt och spännande att dela med sig av sin kunskap.

Ärlighet – Mot andra och sig själv. Lojalitet, integritet, öppenhet och fördomsfrihet är grunden till ärlighet, inom vårt företag och med våra kunder.

Förtroende – Vi skall stärka individer och team så att de kan fatta beslut så nära den aktuella situationen som möjligt. Förtroende innebär också att de som arbetar i vårt företag litar på varandra så att de  tryggt kan dela idéer och information.

FörändringAlla som arbetar i vårt företag måste älska förändring. Vårt företag existerar för att hjälpa våra kunder med förändringar men vi måste även själva kunna ändras snabbt. Detta innebär att alla i företaget måste ha ett öppet sinne och en positiv attityd till förändringar. Det innebär också att vi har agila strukturer som snabbt kan förändras.

Roligt – Det måste vara roligt att vara en del av vårt företag och våra team. Det vi åstadkommer skall vi vara stolta över att vara en del i. För att kunna säkerställa uthållighet och arbetstillfredsställelse tror vi att de som arbetar i företaget måste ha en bra balans mellan arbete och privatliv.

Samverkan – Vi arbetar i team. Det innebär att vi i vårt företag måste hjälpas åt att skapa en teamkänsla, vänskap och rättvisa som en del i vårt samarbete. Det betyder också att vi alltid är villiga att stötta våra medarbetare i deras utmaningar för att gemensamt leverera våra kunders framgångar.

Entreprenörskap – Vi tror att medarbetare som tänker annorlunda, som provar och misslyckas ibland utan att någon dömer eller straffar dem, är en förutsättning för att lyckas hos kunden. Vi stödjer entreprenörskap och människor med idéer. Som en del av det entreprenörskapet välkomnar vi förändring.

Lämna ett svar