Utvärderingar

Business Dynamics erbjuder våra kunder utvärderingar, innan starten av deras transformation, av de nödvändiga förmågor som krävs för att de skall lyckas sina initiativ finns på plats.

Precis som med reviewer, som används för att utvärdera ett initiative efter det att det har startat, är denna typ av utvärdering inriktad på att säkra att deras organisation är beredd och förberedd på ett bra sätt för att påbörja en transformation.En av nyckelaspekterna för att lyckasär att man är i kontroll över den nuvande mognadsnivån i sin organisation och den mognadsnivå man vill nå med hjälp av transformationen.

TMM

Att aktivt arbeta med organisationrisk mognad för att lyckas med en transformation är en integrerad del avBD learn det organisatioriska förändringsarbetet och måste ta hänsyn till flera aspekter. De viktigaste framgår av ovanstående bild och är, Operationell, Affärsmässig, Transformationsmässig och Arkitekturmässig.

Som ett första steg mot en ökad medvetenhet inom området erbjuder vi våra kunder en webbaserad utvärdering här.

Den kommer att ge er en första uppfattning om hur redo er organisation är för att påbörja den transformation som ni överväger. För mer information och för ett möte kontakta Business Dynamics.